09 maja 2016

9 MAJA 2016, NUMER RAPORTU EBI 19/2016

Terminowa wypłata odsetek – obligacje na okaziciela serii G

 

Zarząd GetBack S.A. informuje, że dnia 9 maja 2016 r. nastąpiła terminowa wypłata odsetek za VII okres odsetkowy obligacji na okaziciela serii G (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 18.500.000 zł. Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 8 sierpnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej