21 lutego 2019

Raport nr 44/2017

TYTUŁ RAPORTU: Zgromadzenie Obligatariuszy oraz zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH), 2/2016 (AI) oraz 3/2016 (AJ).

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 39/2017 z 9 października 2017 r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, przekazuje w załączeniu treść protokołów z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy serii 1/2016 (AH), 2/2016 (AI) oraz 3/2016 (AJ), które odbyły się 6 listopada 2017 r. Dodatkowo Zarząd przekazuje w załączeniu oświadczenia Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH), 2/2016 (AI) oraz 3/2016 (AJ).

W związku z powyższym Warunki Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH), 2/2016 (AI) oraz 3/2016 (AJ) ulegają zmianie w zakresie i w sposób wynikający z uchwał podjętych na tych Zgromadzeniach Obligatariuszy.

 

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej