21 lutego 2019

Raport Nr 19/2017

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI.

Treść raportu

7 lipca 2017 roku EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) podpisała z ALTUS TFI S.A. aneks do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności. Zgodnie z jego zapisami Spółka będzie zarządzać częścią portfela inwestycyjnego funduszu obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej