21 lutego 2019

Raport Nr 101/2014

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EGB INVESTMENTS S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 4 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące wyboru Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania:

  • jednostkowego sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 20/2014),
  • skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2014 (uchwała nr 21/2014).

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (61-131), ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E jest wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3654.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej