21 lutego 2019

Raport Nr 34/2015

NABYCIE PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH PLEJADA WIERZYTELNOŚCI 1 FIZ NFS.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 28 kwietnia 2015 r. Spółka nabyła 50.592 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B oraz 264.276 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii C funduszu Plejada Wierzytelności 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego. Cena każdego z nich wyniosła 22,23 zł. Na chwilę obecną EGB Investments S.A. jest jedynym serwiserem funduszu i posiada w nim 100% certyfikatów.

Nabycie ww. certyfikatów kolejnego już funduszu wzmocni pozycję Spółki w sektorze obsługi wierzytelności sekurytyzowanych. W opinii Zarządu przychody z tytułu zarządzania wierzytelnościami funduszu wpłyną korzystnie na sytuację finansową EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej