21 lutego 2019

Raport Nr 8/2017

LIST INTENCYJNY W SPRAWIE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2017 z 4 kwietnia 2017 r. Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 28 kwietnia 2017 roku powziął informację dot. podpisania przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. listu intencyjnego w sprawie nabycia ponad 99% akcji EGB Investments S.A. przez GetBack S.A. lub spółkę zależną od GetBack S.A., pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej