21 lutego 2019

Raport Nr 1/2014

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2014 ROKU.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, że raporty okresowe w 2014 roku będą publikowane w następujących terminach:

a) Raport kwartalny:
raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 13 maja 2014 r.
raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 6 sierpnia 2014 r.
raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 5 listopada 2014 r.
raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – 4 lutego 2015 r.

b) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:
raport roczny za 2013 rok – 3 czerwca 2014 r.

c) Raporty miesięczne:
raport za styczeń 2014 roku – 11 lutego 2014 r.
raport za luty 2014 roku – 11 marca 2014 r.
raport za marzec 2014 roku – 8 kwietnia 2014 r.
raport za kwiecień 2014 roku – 7 maja 2014 r.
raport za maj 2014 roku – 10 czerwca 2014 r.
raport za czerwiec 2014 roku – 8 lipca 2014 r.
raport za lipiec 2014 roku – 6 sierpnia 2014 r.
raport za sierpień 2014 roku – 9 września 2014 r.
raport za wrzesień 2014 roku – 7 października 2014 r.
raport za październik 2014 roku – 5 listopada 2014 r.
raport za listopad 2014 roku – 9 grudnia 2014 r.
raport za grudzień 2014 roku – 13 stycznia 2015 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Podstawa prawna

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej