21 lutego 2019

Raport Nr 6/2011

ZESTAWIENIE DROBNYCH TRANSAKCJI OSÓB ZOBOWIĄZANYCH NA AKCJACH SPÓŁKI W 2010 ROKU

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość przekazaną w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o drobnych transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2010 roku przez Pana Sławomira Rybkę – członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mirosława Smoczyńskiego – członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Marcina Polańskiego – Dyrektora Biura Prawnego Spółki, których wartość nie przekroczyła w poprzednim roku kalendarzowym (2010 r.) równowartości 5.000 euro.

Zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2011
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010