21 lutego 2019

Raport Nr 92/2014

PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII O W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 6 października br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu 53 sztuk obligacji imiennej serii O o łącznej wartości nominalnej 1,59 mln zł wraz z odsetkami.

Seria O była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 24/2014 z 8 kwietnia 2014 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej