21 lutego 2019

Raport Nr 33/2013

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport roczny EGB Investments S.A. za 2012 rok.

 

Najważniejsze wydarzenia w 2012 r.:
  • Emisja obligacji serii G, H w ramach Programu Emisji Obligacji
  • Wpisanie MEGA DEBT NS FIZ do rejestru funduszy inwestycyjnych
  • Wypłata dywidendy
  • Objęcie kolejnych serii certyfikatów inwestycyjnych w MEGA DEBT NS FIZ (A, B, C)
  • Podwyższenie Programu Emisji Obligacji z 30 do 60 mln zł
  • Zwycięstwo w V edycji konkursu Złota Strona Emitenta
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego EGB Investments S.A.
Opis
2012
Przychody ogółem 35 820 486 zł
Przychody netto ze sprzedaży 29 976 673 zł
Wynik ze sprzedaży 6 212 364 zł
Zysk (strata) brutto 7 358 249 zł
Zysk (strata) netto 5 902 826 zł
Aktywa razem 83 880 357 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    44 376 398 zł
Zobowiązania długoterminowe 10 819 332 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 31 448 887 zł
Kapitał własny 39 503 959 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400
Zysk netto na akcję (EPS) 0,45
Liczba akcji 13 054 000
Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010