21 lutego 2019

Raport Nr 41/2014

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. NA 30 CZERWCA 2014 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zwołaniu na 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej