21 lutego 2019

Raport Nr 55/2014

ZAWARCIE PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. UMOWY INWESTYCYJNEJ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 17 lipca 2014 r. weszła w życie Umowa Inwestycyjna oraz Umowa Akcjonariuszy. Na ich podstawie Spółka pozyskała nowego inwestora kapitałowego – EGB International s.à.r.l., który nabył 58,82% akcji w kapitale zakładowym EGB Investments S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. transakcji zawiera list Zarządu Spółki, który znajduje się w załączeniu.

 

Podstawa prawna

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej