21 lutego 2019

Raport Nr 84/2014

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU ZAPISÓW.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 4 września br. Krzysztof Matela i Jolanta Małgorzata Niewiarowska, reprezentujący Zarząd Spółki, otrzymali informację od Millenium Dom Maklerski SA – podmiotu pośredniczącego w procedurze zapisywania się na sprzedaż jej akcji, iż w związku z ogłoszonym przez EGB International s.à.r.l, Krzysztofa Matelę i Jolantę Małgorzatę Niewiarowską wezwaniem, do 3 września br. przyjął on 9 zapisów na akcję Spółki. Stanowiło to 1.091.332 akcji w jej kapitale zakładowym i dawało 1.091.332 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W związku z powyższym, Spółka informuje, iż podmioty dokonujące wezwania po zamknięciu zapisów na sprzedaż akcji uzyskają nie mniej niż 83,52 % akcji EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu”Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej