21 lutego 2019

Raport Nr 1/2017

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że raporty okresowe w 2017 roku będą publikowane w następujących terminach:

a) Raport kwartalny:

  • raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 11 maja 2017 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 10 sierpnia 2017 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 9 listopada 2017 r.
  • raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 8 lutego 2018 r.

b) Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany:

  • raport roczny za 2016 rok – 2 czerwca 2017 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podawane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed przekazaniem raportu okresowego.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w roku 2017 Spółka także odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych tj. od stosowania zasady nr 16 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Wszelkie istotne informacje Spółka przekazuje za pomocą raportów bieżących publikowanych w systemie EBI oraz ESPI, a informacje podsumowujące prezentowane są w raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznych). W opinii Zarządu Spółki, stanowi to dla Akcjonariuszy oraz Inwestorów wystarczający dostęp do informacji dotyczących działalności EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej