21 lutego 2019

Raport Nr 10/2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS S.A. NA 23 SIERPNIA 2016 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. mając na uwadze raport bieżący EBI nr 51/2016 z 25 lipca 2016 r., działając na podstawie art. art. 399 §1 w zw. z 400 §1 oraz art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także §11 ust. 1 i 3 w zw. z § 13 ust 1 lit a) i c) Statutu Spółki informuje o zwołaniu na 23 sierpnia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

 

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej