21 lutego 2019

Raport Nr 4/2016

REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o otrzymaniu 21 stycznia 2016 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 21 stycznia 2016 r. (sygn. BY. XIII NS-Rej. KRS/000132/16/885), dotyczącego rejestracji zmian Statutu Spółki.

W załączeniu treść §8, §13 ust. 1, §14, §17, §18, §19 ust. 1, §20, §21, §25 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w dotychczasowym i obecnym brzmieniu oraz tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.

 

Podstawa prawna

§4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej