21 lutego 2019

Raport Nr 19/2014

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. NA 21 SIERPNIA 2014 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zwołaniu na 21 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kraszewskiego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

 

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej