21 lutego 2019

Raport Nr 15/2017

KOREKTA OMYŁKI PISARSKIEJ W RAPORCIE DOTYCZĄCYMDECYZJI PREZESA UOKIK W SPRAWIE WYRAŻENIA BEZWARUNKOWEJ ZGODY NA DOKONANIE KONCENTRACJI POLEGAJĄCEJ NA PRZEJĘCIU KONTROLI NAD EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2017 z 20 czerwca 2017 roku EGB Investments S.A. informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej jako data decyzji, o której mowa w ww. raporcie, wskazany został dzień 20 czerwca 2017 roku, tymczasem decyzja datowana jest na dzień 19 czerwca 2017 roku. Pozostałe informacje przekazane w raporcie nr 14/2017 pozostają bez zmian. Poniżej poprawiona treść raportu:

EGB Investments S.A. informuje, iż 20 czerwca 2017 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 czerwca 2017 roku decyzji w przedmiocie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez GetBack S.A. kontroli nad Spółką. Otrzymanie zgody na koncentrację jest jednym z warunków koniecznych do kontynuacji przez GetBack S.A. procesu przejęcia EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej