21 lutego 2019

Raport Nr 51/2014

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO DOT. ZAKOŃCZENIA EMISJI OBLIGACJI SERII R WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. koryguje informację wskazaną w raporcie bieżącym nr 50/2014, dotyczącym zakończenia emisji obligacji serii R wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.

Korekta przeprowadzona została w związku z omyłką pisarską w treści raportu bieżącego EBI nr 50/2014, dotyczącą daty przydziału obligacji imiennych serii R. W w/w raporcie wskazana została data 10 lipca 2014 r., podczas gdy przydział obligacji imiennych serii R EGB Finanse Sp. z o.o. nastąpił w dniu 9 lipca 2014 r.

Pozostałe informacje przekazane w raporcie EBI nr 50/2014 nie uległy zmianie.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej