21 lutego 2019

Raport Nr 3/2017

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż 9 lutego 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo, zawierające oświadczenie Pana Jakuba Ryby o jego rezygnacji z dniem 9 lutego 2017 r. ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej