21 lutego 2019

Raport Nr 64/2014

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII T WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 6 sierpnia 2014 r. Spółka otrzymała informację o zamknięciu emisji sześciomiesięcznych obligacji serii T wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o. o., o których informowano w raporcie bieżącym EBI nr 62/2014 z 4 sierpnia 2014 r.

Celem emisji ww. obligacji jest uzyskanie przez EGB Finanse sp. z o.o. finansowania działań w zakresie jej podstawowej działalności operacyjnej. Przydział obligacji nastąpił 6 sierpnia 2014 r. zgodnie ze złożonymi zapisami. Ostatecznie Inwestor objął jedną sztukę obligacji imiennych serii T o łącznej wartości nominalnej 0,5 mln zł.

Wykup, poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza wartości nominalnej wraz z należnym oprocentowaniem, zgodnie z warunkami emisji obligacji tej serii nastąpi 6 lutego 2015 r.

Seria T to obligacje niezabezpieczone, nominowane w złotych polskich, oprocentowane według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. Nie są to obligacje zamienne.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej