21 lutego 2019

Raport Nr 18/2017

WYPŁATA ODSETEK OD OBLIGACJI SERII AD (9/2014).

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka dokonała wypłaty odsetek w kwocie:

  • 389.400 zł w ramach piątego okresu odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014), które zostały oznaczone kodem PLEGBIV00038.
Podstawa prawna

§4 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej