08 września 2016

8 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 45/2016

Skonsolidowany raport półroczny za I połowę 2016 roku

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu Skonsolidowany raport półroczny Grupy GetBack za I połowę 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 11 ust. 2 oraz § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

oraz

§ 11 ust. 2 oraz § 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej