21 lutego 2019

Raport Nr 47/2015

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AG (3/2015).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii AG (3/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 46/2015 z 19 czerwca 2015 roku).

Celem emisji obligacji serii AG jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Inwestorzy objęli 6.000 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii AG o łącznej wartości 6 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 1 tys. zł.

Termin wykupu tej serii obligacji upływa 22 czerwca 2018 roku. Obligacje serii AG są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 4,5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej