21 lutego 2019

Raport Nr 52/2014

ROZWIĄZANIE UMOWY INWESTYCYJNEJ Z DONOVAN WORLDWIDE S.A. Z 8 CZERWCA 2010 R.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 17 lipca 2014 r., na skutek zgodnych oświadczeń stron, rozwiązana została umowa inwestycyjna zawarta przez Spółkę z Donovan Worldwide S.A. 8 czerwca 2010 roku, o której Spółka informowała w złożonym Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej