21 lutego 2019

Raport Nr 104/2014

REJESTRACJA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o otrzymaniu 5 listopada 2014 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 29 października 2014 r. (sygn. BY. XIII NS-Rej. KRS/010175/14/373), dotyczącego rejestracji zmian Statutu Spółki.

W załączeniu treść § 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Statutu Spółkiw dotychczasowym i obecnym brzmieniu oraz obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej