21 lutego 2019

Raport Nr 6/2015

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO EBI NR 5/2015.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. koryguje raport nr 5/2015 z 26 stycznia br. dotyczący rejestracji zmian w Statucie Spółki.

Korekta została przeprowadzona w związku z omyłką pisarską w treści załącznika dotyczącego zakresu zmian w Statucie, który opublikowany został 26 stycznia br. W załączniku tym błędnie wskazano treść obecnie obowiązującego §18 ust. 1 Statutu Spółki, w którym stwierdzono iż „Zarząd składa się od jednego do pięciu członków”. Prawidłowa treść tego paragrafu brzmi „Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samoistnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego stosuje się § 20 Statutu Spółki”.

Pozostałe informacje przekazane w raporcie EBI nr 5/2015 nie uległy zmianie.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej