21 lutego 2019

Raport Nr 15/2015

ZAWARCIE UMOWY KREDYTOWEJ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka otrzymała podpisaną umowę kredytową, na podstawie której został jej przyznany kredyt do wysokości 30 mln zł. Dzień ostatecznej jego spłaty upływa 20 lutego 2021 roku.

Środki pozyskanego kredytu uruchamiane będą w przypadku konieczności zapłaty ceny za zakupione przez Spółkę portfele wierzytelności, których obsługa zapewni stabilne źródło przychodów dla EGB Investments S.A. w kolejnych okresach.

Zabezpieczenia spłaty kredytu stanowią: zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach rozliczeniowych dla portfeli i rachunku bieżącym, pełnomocnictwo do dysponowania ww. rachunkami, zastaw finansowy i zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych funduszu objętych przez Spółkę, zastaw rejestrowy na finansowanych portfelach wierzytelności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej