21 lutego 2019

Raport Nr 60/2014

ZAWARCIE PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A. UMOWY ZNACZĄCEJ – NABYCIE PORTFELA WIERZYTELNOŚCI OD PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO W BRANŻY FINANSOWEJ.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje, iż 30 lipca 2014 r. podpisała umowę przelewu wierzytelności, na podstawie której Spółka zakupiła wierzytelności o łącznej wartości 142,9 mln zł, w stosunku do 401 dłużników.

Portfel został nabyty od Klienta działającego w branży finansowej. EGB Investments S.A. od lat zajmuje się windykacją wierzytelności z tego sektora, zatem doskonale zna specyfikę obsługi tego rodzaju zobowiązań, co pozwala na zastosowanie najbardziej efektywnych narzędzi w procesie ich windykacji i uzyskanie stosunkowo wysokiej stopy zwrotu.

Umowa została uznana przez Spółkę za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość nabywanych na jej podstawie wierzytelności przekracza kwotę stanowiącą 20 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EGB Investments za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej