21 lutego 2019

Raport Nr 16/2015

WYKUP OBLIGACJI SERII Z I AA W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 2 marca br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu:

  • 50 sztuk obligacji imiennych serii Z o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł wraz z odsetkami,
  • jednej sztuki obligacji imiennych serii AA o wartości nominalnej 1 mln zł.

Serie Z i AA były obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raportach bieżących EBI nr 80/2014 z 1 września 2014 roku (seria AA) oraz nr 83/2014 z 4 września 2014 roku (seria Z).

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej