21 lutego 2019

Raport Nr 26/2014

WYKUP OBLIGACJI SERII L, WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 11 kwietnia br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 21 sztuk rocznych obligacji dyskontowych serii L o łącznej wartości 2,1 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2013 roku.

Seria L była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, z rentownością 8,5 punktów procentowych.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej