21 lutego 2019

Raport Nr 22/2014

STANOWISKO ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI OGŁOSZONE 18 LIPCA 2014 R.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż jej akcji, ogłoszone 18 lipca 2014 r. przez EGB International s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Krzysztofa Matelę i Jolantę Małgorzata Niewiarowską.

 

Podstawa prawna

Art. 80 ustawy o ofercie – Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej