21 lutego 2019

Raport Nr 60/2015

RAPORT MIESIĘCZNY – LIPIEC 2015 R.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za lipiec 2015 r.

Podstawa prawna

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej