21 lutego 2019

Raport Nr 12/2016

ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI – KANCELARIA PRAWNA EGB BARTŁOMIEJ ŚWIDERSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, że 3 lutego 2016 r. podpisana została umowa spółki – Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa. Siedzibą spółki będzie Wrocław, natomiast w Bydgoszczy będzie działał jej oddział. Komplementariuszem jest radca prawny Bartłomiej Świderski, zaś komandytariuszem EGB Investments S.A. Kancelaria wejdzie w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments.

Podstawowym przedmiotem działalności Kancelarii będzie świadczenie pomocy prawnej dla Spółki i jej Klientów, w tym dla funduszy sekurytyzacyjnych, w których EGB Investments S.A. posiada 100% Certyfikatów Inwestycyjnych oraz tych, w których pełni rolę serwisera wierzytelności.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej