21 lutego 2019

Raport Nr 69/2015

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 005 AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 8 października 2015 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii 005 (dalej: Certyfikaty) AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: AGIO EGB NS FIZ). Potwierdzenie wykupu dotyczy 1.500 Certyfikatów serii 005. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 761,58 zł. W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 1.142.370 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 8.580 Certyfikatów serii 005.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej