21 lutego 2019

Raport Nr 53/2014

REZYGNACJA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 17 lipca 2014 r., wpłynęły do Spółki pisma, zawierające oświadczenia o rezygnacji:

  • Pana Zbigniewa Misztala,
  • Pana Sławomira Rybki,
  • Pana Imre Pukhely,
  • Pana Mirosława Smoczyńskiego oraz
  • Pani Moniki Kurowskiej

ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że uzupełnienie składu Rady Nadzorczej nastąpi niezwłocznie.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej