21 lutego 2019

Raport Nr 43/2014

PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII K W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 9 czerwca br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu jednej sztuki obligacji imiennej serii K o łącznej wartości nominalnej 0,5 mln zł wraz z odsetkami.

Seria K była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 91/2013 z 10 grudnia 2013 roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Kozłowski – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej