21 lutego 2019

Raport Nr 72/2014

PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI SERII Ł I N W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 22 sierpnia br. Spółka zależna
EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała przedterminowego wykupu:

  • jednej obligacji imiennej serii Ł o wartości nominalnej 0,5 mln zł oraz
  • 28 sztuk obligacji imiennych serii N o wartości nominalnej 0,84 mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Seria Ł oraz N była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii informowano w raportach bieżących EBI:

  • nr 10/2014 z 24 lutego 2014 roku (seria Ł) oraz
  • nr 11/2014 z 26 lutego 2014 roku (seria N).
Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej