21 lutego 2019

Raport Nr 7/2017

PLANY STRATEGICZNE WOBEC SPÓŁKI.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż pozyskał informacje od ALTUS TFI (zarządzającego funduszami inwestycyjnymi będącymi właścicielami większościowego pakietu akcji Spółki), że w związku z planami dynamicznego rozwoju Spółki rozważa różne opcje strategiczne w zakresie jej przyszłości, w tym min. transakcje typu M&A i transakcje związane z potencjalnym pozyskaniem inwestora strategicznego dla Spółki. Spółka będzie w przyszłości informowała o realizacji takich planów strategicznych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej