21 lutego 2019

Raport Nr 28/2014

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA I KWARTAŁ 2014 R.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., jako zarząd spółki dominującej zawiadamia, iż ulegnie zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2014 r. Zgodnie z Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r. (opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2014 z 2 stycznia 2014 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji tego raportu był 13 maja 2014 r.

Niniejszym raportem Spółka informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 r. Grupy Kapitałowej EGB Investments zostaje ustalony na 23 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej