04 maja 2015

4 MAJA 2015, NUMER RAPORTU EBI 13/2015

Aktualny skład Zarządu GetBack S.A.:

 

W nawiązaniu do treść opublikowanego Raportu bieżącego nr 11/2015, Zarząd GetBack S.A. informuje, że powołanie Uchwałą Rady Nadzorczej GetBack S.A. nr 20/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r. Pana Michała Synosia w skład Zarządu GetBack S.A. i powierzenia funkcji Członka Zarządu, stało się skuteczne z dniem 4 maja 2015 roku. Aktualny skład Zarządu GetBack S.A. przedstawia się następująco:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu,
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu,
  • Michał Synoś – Członek Zarządu.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej