21 lutego 2019

Raport nr 25/2017

TYTUŁ RAPORTU: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2017 roku. Nowy termin publikacji ww. raportu to 23 października 2017 roku.

Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku (raport bieżący EBI nr 1/2017 z 2 stycznia 2017 roku) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 9 listopada 2017 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wymienione w ww. Harmonogramie pozostają bez zmian.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej