21 lutego 2019

Raport Nr 85/2014

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO DOT. ZAKOŃCZENIA EMISJI OBLIGACJI SERII Z WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. koryguje informację wskazaną w raporcie bieżącym nr 83/2014, dotyczącym zakończenia emisji obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę zależną EGB Finanse Sp. z o.o.

Korekta przeprowadzona została w związku z omyłką pisarską w treści raportu bieżącego EBI nr 83/2014, dotyczącą informacji o przydziale i wykupie ww. serii. Poniżej przedstawiamy prawidłową treść komunikatu:

  • a) Było:Ostatecznie Inwestor objął 50 sztuk obligacji imiennych serii Z o wartości nominalnej 1,5 mln zł. Wykup, poprzez zapłatę na rzecz Obligatariusza wartości nominalnej wraz z należnym oprocentowaniem, zgodnie z warunkami emisji obligacji tej serii nastąpi 3 marca 2015 r.
  • b) Powinno być:Ostatecznie Inwestorzy objęli 50 sztuk obligacji imiennych serii Z o wartości nominalnej 1,5 mln zł. Wykup, poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej wraz z należnym oprocentowaniem, zgodnie z warunkami emisji obligacji tej serii nastąpi 3 marca 2015 r.

Pozostałe informacje przekazane w raporcie EBI nr 83/2014 nie uległy zmianie.

PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej