21 lutego 2019

Raport Nr 32/2015

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, o przyspieszeniu terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2015 roku. Nowy termin publikacji to 29 kwietnia 2015 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 r. (raport bieżący EBI nr 1/2015 z 9 stycznia 2015 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 13 maja 2015 r.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej