21 lutego 2019

Raport nr 40/2017

TYTUŁ RAPORTU: Informacja o wartości majątku oraz stanie księgowym EGB Investments S.A.

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”), w związku z postępem prac dotyczących uzgodnienia planu połączenia wraz z wymaganymi załącznikami pomiędzy Spółką (jako spółką przejmowaną) a GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (jako spółką przejmującą), o którego zamiarze Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 37/2017 z dnia 29 września 2017 r. i planowanym ujawnieniem tam danych dotyczących Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości informację o wartości majątku oraz stanie księgowym Spółki na dzień 30 września 2017 r. (załącznik). Informacja o stanie księgowym Spółki sporządzona została przy wykorzystaniu metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że odpowiednie dane finansowe zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie okresowym za trzeci kwartał 2017 r.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej