21 lutego 2019

Raport Nr 25/2015

PIERWSZY DZIEŃ NOTOWAŃ OBLIGACJI SERII AD (9/2014).

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje (na podstawie uchwały nr 292/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), iż 30 marca br. nastąpi pierwsze notowanie w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 obligacji na okaziciela serii AD (9/2014) o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

Ww. Obligacje notowane będą w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „EGB 1217”.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu
Edyta Chabasińska-Rojek – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej