21 lutego 2019

Raport Nr 31/2015

WYKUP OBLIGACJI SERII AB I AC W SPÓŁCE ZALEŻNEJ EGB FINANSE SP. Z O.O.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu:

  • 50 sztuk obligacji imiennych serii AB o wartości nominalnej 1,5 mln zł, oraz
  • 1 sztuki obligacji imiennej serii AC o wartości 0,5 mln zł

wraz z odsetkami.

Seria AB oraz AC były obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej