21 lutego 2019

Raport Nr 54/2014

OGŁOSZENIE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 18 lipca 2014 r., wpłynęła do Spółki informacja o ogłoszeniu przez jej Akcjonariusza – EGB International s.à.r.l. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji EGB Investments S.A.

Treść wezwania znajduje się w załączeniu.

 

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej