21 lutego 2019

Raport Nr 83/2015

REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, iż 20 listopada 2015 r., wpłynęło do Spółki pismo, zawierające oświadczenie o rezygnacji Pana Zbigniewa Szachniewicza ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments SA, ze skutkiem na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, którego porządek obrad przewidywać będzie powołanie nowych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej