31 stycznia 2017

31 STYCZNIA 2017, NUMER RAPORTU EBI 4/2017

Daty przekazania raportów okresowych w 2017 roku

 

Zarząd GetBack S.A. informuje, że raporty okresowe w 2017 roku będą przekazywane w następujących terminach:

 

  • jednostkowy raport roczny spółki GetBack S.A. za rok 2016 – 30 kwietnia 2017 r.;
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2016 – 30 kwietnia 2017 r.;
  • jednostkowy raport półroczny spółki GetBack S.A. za I półrocze 2017 roku – 2 października 2017 r.;
  • skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej GetBack za I półrocze 2017 roku – 2 października 2017 r.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst” oraz § 19 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej